Kế toán muốn thiết lập làm tròn với từng loại phụ cấp khi tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập làm tròn với từng loại phụ cấp khi tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, phần mềm cho phép lựa chọn số lượng số sau dấu phẩy chung cho tất cả loại phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R42, khi làm tròn hệ số phụ cấp quy đổi tỷ lệ, phần mềm cho phép lựa chọn số lượng sau dấu phẩy cho từng loại phụ cấp.

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Nhấn Tùy chọn tính lương.

  • Nhấn Sửa.
  • Tích chọn Làm tròn theo từng khoản phụ cấp.
  • Thiết lập Số sau dấu phẩy riêng cho từng loại phụ cấp.

  • Nhấn Cất để hoàn thành.
  • Khi tính lương hoặc lập dự toán lương, chương trình sẽ hiển thị đúng số sau dấu phẩy cho các khoản phụ cấp đã được thiết lập.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA