Kế toán muốn in báo cáo lương PGD Bù Gia Mập trên 1 trang giấy để tiện in ra nộp kho bạc

Nội dung

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng lương PGD Bù Gia Mập trong 1 trang giấy để tiện in ra nộp kho bạc.

– Trước phiên bản R42, khi kế toán in bảng lương của PGD Bù Gia Mập thì phần mềm in 2 trang do đó khách hàng phải sửa lại trước khi in.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép kế toán in bảng lương của PGD Bù Gia Mập trong 1 trang A4, không phải mất thời gian sửa lại trước khi in.

Cập nhật 04/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA