Kế toán muốn bổ sung thêm phần ghi chú hạch toán vào từng tiểu mục, từng nguồn

1. Mục đích

GIúp cho kế toán bổ sung thêm phần ghi chú hạch toán vào từng tiểu mục, từng nguồn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, phần mềm đã có tùy chọn hạch toán chi tiết theo nguồn, chương, khoản, tiểu mục tuy nhiên chưa chi tiết và theo mẫu hạch toán của khách hàng.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm cho phép đơn vị có thể lựa chọn hiển thị chung các mục/tiểu mục vào 1 bảng hoặc hiển thị riêng phần lương, phụ cấp và phần bảo hiểm.

Cụ thể như sau:

 • Tại menu Tiền lương, chọn Tính lương theo hệ số, phụ cấp.
 • Kích đúp vào bảng lương cần thiết lập
 • Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

 • Đơn vị chọn mẫu bảng lương cần thiết lập tùy chỉnh.
 • Tại phần Chân chữ ký: nhấn vào nội dung Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục. Phần mềm hiển thị các lựa chọn:
  • Hạch toán theo mục lục ngân sách.
  • Hạch toán theo khoản lương, phụ cấp.
  • Hạch toán theo tiểu mục tách riêng nhóm Lương, phụ cấp – Bảo hiểm – KPCĐ.

 • Nhấn Xem mẫu để xem trước mẫu. Ví dụ xem mẫu hạch toán theo MLNS:

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA