Cải tiến tool register & cơ chế gửi nhận báo cáo

1. Mục đích

Cải tiến tool register và cơ chế gửi nhận báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R47, khi cấp chỉ có 1 thông tin duy nhất là Đơn vị chủ quản và Mã ĐVCQ, và hiện tại sau khi sinh suman thì thì tự động tạo cây (KD không xuất file tạo cây như trước)

– Kể từ phiên bản R47, cải tiến tạo cây đơn vị và cải tiến cơ chế gửi nhận báo cáo.

Cụ thể như sau:

1. Cải tiến tool tạo cây đơn vị (tạo tài nguyên) tự động nhận diện và cập nhật thông tin:

  • Nếu đơn vị nội vụ/đơn vị chủ quản đã có thuê bao => tự động thêm thông tin này thành Đơn vị nội vụ nhận báo cáo/Đơn vị chủ quản nhận báo cáo vào đơn vị mới cấp tài nguyên.
  • Nếu đơn vị nội vụ/đơn vị chủ quản chưa có thuê bao thì để trống. Sau khi cấp tài nguyên cho chủ quản/nội vụ thì tự động thêm thông tin này vào tất cả đơn vị con đã có thuê bao trước đó.

2. Cải tiến cơ chế gửi nhận báo cáo:

  • Tự động nhận diện đơn vị chủ quản/đơn vị nội vụ để có thể chọn được đơn vị nhận báo cáo linh hoạt trong TH cấp tài nguyên chưa cập nhật được thông tin CQ/NV nhận báo cáo.
Cập nhật 20/04/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA