Cán bộ lãnh đạo mong muốn có các tiện ích khi thực hiện đánh giá CBCCVC

1. Mục đích

Giúp cán bộ lãnh đạo có các tiện ích khi thực hiện đánh giá CBCCVC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm bổ sung các tiện ích trợ giúp trong quá trình thực hiện đánh giá.

Cụ thể như sau

1. Sau khi CBNV tự đánh giá trực tuyến và gửi lên cán bộ lãnh đạo đánh giá lại, khi nhấn Sửa, phần mềm sẽ tự điền cột Lãnh đạo đánh giá = Điểm cá nhân tự chấm.

2. Ngoài ra, taị phần Lãnh đạo đánh giá, phần mềm tự điền phần Nhận xét, đánh giá dựa trên phần lãnh đạo đã đánh giá ở trên.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA