CBTC mong muốn có thể khai báo nhanh thông tin phòng ban khi khai báo quá trình công tác của CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể khai báo nhanh thông tin phòng ban khi khai báo quá trình công tác của CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, khi khai báo quá trình công tác của CBNV, CBTC cần khai báo đầy đủ và chính xác tên phòng ban họ công tác tại thời điểm đó. Nếu quên không khai báo đầy đủ theo phòng ban (theo từng thời kỳ), thi khi khai báo quá trình công tác của CBNV, CBTC sẽ cần phải vào danh mục Phòng ban, khai báo thêm Phòng ban còn thiếu rồi mới có thể quay lại danh sách Hồ sơ để tiếp tục khai báo thông tin của CBNV.

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm cho phép thêm nhanh phòng ban khi khai báo quá trình công tác.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ, khai báo thêm quá trình công tác của 1 CBNV.

2. Nhấn Thêm tại phần Quá trình công tác, khai báo thông tin quá trình công tác của CBNV.

3. Tại phần khai báo Phòng ban, phần mềm cho phép thêm nhanh phòng ban bằng cách nhấn vào dấu “+“, thực hiện khai báo thêm phòng ban.

4. Sau khi khai báo các thông tin, tại giao diện Danh mục\Cơ cấu tổ chức, phần mềm sẽ hiển thị thêm cả phòng ban mà anh/chị đã khai báo tại phần Quá trình công tác.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA