CBTC mong muốn bổ sung thêm mẫu đánh giá theo tháng, mẫu đánh giá LĐHĐ theo quy định của Sở Nội vụ Hà Nội

1. Mục đích

Giúp CBTC bổ sung thêm mẫu đánh giá theo tháng, mẫu đánh giá LĐHĐ theo quy định của Sở Nội vụ Hà Nội.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, hiện phần mềm đang đáp ứng đánh giá điện tử theo đặc thù của Long Biên là theo nhóm chức vụ, chức danh, chưa đáp ứng

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm cho phép linh động thiết lập mẫu biểu đánh giá phân biệt được đối tượng là lãnh đạo, quản lý và các CBNV không phải lãnh đạo, quản lý, đồng thời cho phép in đánh giá và các mẫu biểu đánh giá.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 31/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA