CBTC mong muốn khi sử dụng chức năng đánh giá điện tử có thể in được bảng đánh giá này hoặc xuất ra file word, excel, pdf phục vụ cho công tác lưu trữ

1. Mục đích

Giúp CBTC khi sử dụng chức năng đánh giá điện tử có thể in được bảng đánh giá này hoặc xuất ra file word, excel, pdf phục vụ cho công tác lưu trữ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm bổ sung tính năng in ấn cho phép in được bảng đánh giá phục vụ cho công tác lưu trữ tại đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại phần CBNV tự đánh giá trực tuyến, sau khi tự đánh giá và nhấn Cất, phần mềm đã bổ sung tính năng In, cho phép anh/chị in được bảng đánh giá.

2. Đồng thời, đối với cán bộ lãnh đạo khi đánh giá trực tuyến, anh/chị cũng có thể in bảng đánh giá CBNV cấp dưới hoặc bảng tự đánh giá bản thân để lưu trữ tại đơn vị.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA