CBTC mong muốn Danh sách đề nghị nâng lương hiển thị đúng thông tin nâng theo số tiền/hệ số

1. Mục đích

Giúp Danh sách đề nghị nâng lương hiển thị đúng thông tin nâng theo số tiền/hệ số.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, phần mềm chưa đáp ứng việc nâng lương số tiền lên số tiền, đồng thời chưa thể in danh sách nâng lương số tiền là một bảng riêng.

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm bổ sung nghiệp vụ cho phép CBTC lập đề nghị nâng lương số tiền.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Hồ sơ\tab Nâng lương, phụ cấp. Tại đây nhấn Lập danh sách.

2. Khai báo các thông tin lập danh sách đề nghị nâng lương:

  • Chọn Loại nâng lương: phần mềm đã bổ sung loại nâng bậc lương theo số tiền
  • Chọn Kỳ nâng lươngNăm nâng lương
  • Tên danh sách đề nghị: phần mềm đã mặc định sẵn, tuy nhiên có thể sửa lại.

3. Tại đây phần mềm sẽ hiển thị danh sách nâng lương số tiền của đơn vị.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA