CBTC mong muốn có thể tùy chỉnh được các thông tin trên báo cáo để linh hoạt hơn

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể tùy chỉnh được các thông tin trên báo cáo để linh hoạt hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, các mẫu báo cáo của phần mềm đã đáp ứng theo thông tư nhưng chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các mẫu báo cáo cần thiết của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm phát triển tính năng Báo cáo động, cho phép người sử dụng lựa chọn các tiêu chí trên báo cáo rồi in ra.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tìm kiếm thống kê, nhấn Thêm để thêm danh sách thống kê và chọn các tiêu chí thống kê. Nhấn Xem kết quả.

2. Tại giao diện hiển thị kết quả thống kê, nhấn Tùy chọn hiển thị và sắp xếp cột.

  • Tại phần Danh sách cột bị ẩn, có thể tích chọn các cột đang bị ẩn, nhấn biểu tượng mũi tên sang phải để chuyển các cột đang bị ẩn sang cột được hiển thị.

  • Tương tự, tại phần Danh sách cột được hiển thị, có thể tích chọn các cột đang được hiển thị, nhấn biểu tượng mũi tên sang trái để chuyển các cột đang hiển thị sang cột bị ẩn.

3. Sau đó, anh/chị nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu các tiêu chí thống kê dưới dạng file excel.

4. Nhập tên báo cáo, tích chọn Hiển thị chân chữ ký nếu cần. Nhấn Đồng ý.

5. Khi đó, danh sách thống kê sẽ được tải xuống dưới dạng file excel.

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA