CBTC muốn bổ sung thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC

1. Mục đích

CBTC muốn bổ sung thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, khi CBNV kê khai hồ sơ trực tuyến, các thông tin chưa đầy đủ và còn thiếu một vài trường thông tin theo form mẫu 2C-BNV và HS02-VC.

– Kể từ phiên bản R48, phần mềm bổ sung thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện màn hình đăng nhập, nhấn Khai báo hồ sơ ban đầu.

2. Tại phần khai báo thông tin hồ sơ ban đầu của CBVN, phần mềm đã bổ sung một số trường thông tin đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC. Bao gồm:

  • Khai báo thông tin Là thương binh hạng…
  • Khai báo các thông tin tuyển dụng như Số quyết định, Ngày quyết định, Cơ quan tuyển dụng, Vị trí tuyển dụng, Năng lực sở trường.

  • Bổ sung phần III. Quá trình công tác để CBNV khai báo các thông tin quá trình công tác trong đơn vị.

  • Bổ sung phần V. Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, CBNV cần khai báo các thông tin Trình độ hiện tại, Quá trình đào tạo, các Chứng chỉ và Trình độ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mình.

  • Bổ sung phần VII. Đặc điểm lịch sử bản thân, khai báo rõ các thông tin nếu bị bắt, bị đi tù hay có tham gia/có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài...

  • Bổ sung phần X. Thông tin biên chế, hợp đồng, tại đây anh/chị thêm hợp đồng và khai báo các thông tin hợp đồng của bản thân.

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA