Cán bộ tổ chức không muốn nhắc nâng phụ cấp với khoản phụ cấp đã không còn được hưởng

 • Từ phiên bản R57: Khi một số CBNV chuyển ngạch không còn được hưởng các loại phụ cấp như phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung thì CBTC đơn vị sẽ không còn nhận được nhắc việc nữa.

Cụ thể như sau

 • Tại màn hình Nhắc việc
  • Đối với nhắc việc về Nâng phụ cấp thâm niên nghề
   • Trước đây: Với bản ghi Phụ cấp Thâm niên nghề có thông tin “Đến ngày” vẫn đang thực hiện nhắc việc nâng phụ cấp.
   • Hiện nay: Với bản ghi Phụ cấp Thâm niên nghề có thông tin “Đến ngày” thì không thực hiện nhắc việc nâng phụ cấp.
  • Đối với nhắc việc về Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
   • Trước đây: Với bản ghi Phụ cấp Thâm niên vượt khung có thông tin “Đến ngày” vẫn thực hiện nhắc việc nâng phụ cấp
   • Hiện nay: Với bản ghi Phụ cấp Thâm niên vượt khung có thông tin “Đến ngày” thì không thực hiện nhắc việc nâng phụ cấp
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA