Cán bộ tổ chức mong muốn xóa quá trình công tác ngoài đơn vị đối với CBNV được điều chuyển đến

  • Trước phiên bản R57: Đối với các CBNV được điều chuyển đến đơn vị, các quá trình công tác tại đơn vị cũ sẽ trở thành quá trình công tác ngoài đơn vị với đơn vị mới. Khi đó, CBTC của đơn vị mới không chỉnh sửa được các nội dung quá trình công tác này. Tuy nhiên, trên Hồ sơ cá nhân của CBNV có quá trình công tác ngoài đơn vị mà trước đây đang quản lý không đúng, gây khó khăn cho CBTC tại đơn vị mới.
  • Từ phiên bản R57: CBTC đơn vị có thể chỉnh sửa được các quá trình công tác ngoài đơn vị của CBNV, nhằm quản lý tốt hồ sơ với các thông tin chính xác.

Cụ thể như sau:

  • Trên hồ sơ của CBNV, mục Quá trình công tác, Cán bộ tổ chức đơn vị có thể sửa, xóa quá trình công tác ngoài đơn vị.
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA