Cán bộ tổ chức muốn phân loại lại quá trình khai báo “Quá trình đào tạo bồi dưỡng” để dễ hiểu và logic hơn

  • Từ phiên bản R57: Khi khai báo quá trình đào tạo bồi dưỡng trên file nhập khẩu, CBTC biết được quá trình cần khai báo là gì để khai báo chính xác.

Các bước thực hiện:

Trên tệp nhập khẩu khai báo hồ sơ CBNV, tại phần Quá trình đào tạo, bồi dưỡng, CBTC được hướng dẫn cần khai báo các thông tin gì.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA