Cán bộ tổ chức muốn mô tả chi tiết thông tin ngày tuyển dụng và ngày vào đơn vị trong Thông tin tuyển dụng

  • Từ phiên bản R57: Khi khai báo Thông tin tuyển dụng, CBTC phân biệt được Ngày tuyển dụng là ngày bắt đầu làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp.

Cụ thể như sau:

Khi khai báo hồ sơ CBNV bằng tệp nhập khẩu, CBTC sẽ xem được hướng dẫn khi khai báo thông tin Ngày tuyển dụng là ngày bắt đầu làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA