Cán bộ tổ chức muốn hiển thị ghi chú ở phần lương, phụ cấp đúng với thông tin lương, phụ cấp chứ không phải thông tin công việc

  • Trước phiên bản R57: Tại phần mô tả thông tin lương, phụ cấp hiện tại được ghi chú là “Thông tin công việc” dẫn đến hiểu lầm cho người dùng.
  • Từ phiên bản R57: “Thông tin công việc hiện tại” được đổi thành “Thông tin lương, ngạch bậc hiện tại hiển thị theo quá trình lương gần nhất”
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA