Cán bộ tổ chức mong muốn có thể xuất khẩu danh sách các đơn vị theo bộ lọc trên phần mềm

  • Từ phiên bản R57: Khi CBTC đơn vị chủ quản/nội vụ thực hiện theo dõi tình hình sử dụng và gia hạn của các đơn vị trực thuộc, Cán bộ tổ chức có thế xuất khẩu danh sách các đơn vị theo bộ lọc các tiêu chí đã xác định trước đó.

Cụ thể như sau:

  • Tại màn hình Hồ sơ CBNV cấp dưới/Tình hình sử dụng/Hạn sử dụng, sử dụng bộ lọc để chọn ra các đơn vị muốn kiểm tra số liệu.
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu ra danh sách vừa lọc.
Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA