Cán bộ tổ chức mong muốn bổ sung cột thông tin “Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm” trên báo cáo “Danh sách trích ngang”

  • Từ phiên bản R57: Cán bộ tổ chức có thể theo dõi thông tin Chức vụ/Chức danh kiêm nhiệm trên báo cáo danh sách trích ngang

Cụ thể như sau:

Trên danh sách trích ngang, Cán bộ tổ chức theo dõi tông tin Chức vụ/chức danh kiêm nhiệm tại cột số (6)

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA