Cán bộ tổ chức mong muốn cán bộ nhân viên nhập đầy đủ thông tin Loại quyết định trong quá trình công tác

  • Từ phiên bản R57: Cán bộ tổ chức sẽ được hướng dẫn khi không nhập thông tin loại quyết định sẽ ảnh hưởng đến các báo cáo không lên đầy đủ các thông tin

Cụ thể như sau

  • Khi khai báo quá trình công tác, thông tin Loại quyết định sẽ đi kèm với hướng dẫn như dưới đây.

Trong trường hợp quên không khai báo loại quyết định, phần mềm sẽ cảnh báo để CBTC xác nhận.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA