Cán bộ tổ chức mong muốn cột “Cơ quan, đơn vị làm việc” tại mẫu BM02VC-BNV TT07/2019 lấy đúng tên cơ quuan, đơn vị

  • Trước phiên bản R57: Trên báo cáo BM02VC-BNV TT07/2019 có cột thông tin “Cơ quan, đơn vị làm việc”. Khi in, phần mềm sẽ hiển thị tên phòng ban CBNV đang làm việc để điền vào cột thông tin đó thay vì tên cơ quan đơn vị.
  • Từ phiên bản R57: Sử dụng tên cơ quan đơn vị để lấy lên Thông tin “Cơ quan, đơn vị làm việc” trên báo cáo BM02VC-BNV TT07/2019

Cụ thể như sau

Khi in báo cáo BM02VC-BNV TT07/2019, cột “Cơ quan, đơn vị làm việc sẽ hiển thị như dưới đây.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA