Cán bộ tổ chức mong muốn “Ngày vào đơn vị” thể hiện rõ là ngày vào đơn vị hiện tại

  • Từ phiên bản R57: Khi khai báo hồ sơ cán bộ nhân viên, cán bộ tổ chức biết được thông tin “Ngày vào đơn vị” là ngày vào đơn vị hiện tại

Cụ thể như sau:

Trên hồ sơ CBNV, Cán bộ tổ chức biết thông tin “Ngày vào đơn vị” là ngày vào đơn vị hiện tại.

Cập nhật 19/08/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA