Cập nhật mức giảm trừ bản thân & giảm trừ gia cảnh mới áp dụng từ 1/7/2020

1. Mục đích

Giúp kế toán cập nhật được quy định mới nhất của nhà nước để tính lương & thuế cho CBNV đúng theo quy định.

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ban hành ngày 02/06/2020, điều chỉnh mức giảm trừ như sau:

– Mức giảm trừ đối với ddối tượng nộp thuế là 11trđ/tháng (132trđ/năm)

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 trđ/tháng

Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R40, chương trình cập nhật mức giảm trừ bản thân & giảm trừ người phụ thuộc theo NQ mới áp dụng từ 01/07/2020 & kỳ tính thuế năm 2020 tại:

  • Bảng tính thuế TNCN
  • Bảng quyết toán thuế
Cập nhật 15/06/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA