CBNV mong muốn có thể dễ dàng biết cách khai báo tiếp hồ sơ trực tuyến sau khi lưu tạm

1. Mục đích

Giúp CBNV có thể dễ dàng biết cách khai báo tiếp hồ sơ trực tuyến sau khi lưu tạm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, khách hàng khi thực hiện tính năng khai báo trực tuyến, sau khi lưu tạm hồ sơ đã khai báo thì không biết hồ sơ mình đã khai báo nằm ở đâu, dù phần mềm có thông báo mã số hồ sơ về email, tuy nhiên khách hàng lại đóng ngay form thông báo và khi thực hiện khai báo tiếp tục, họ lại bấm vào phần Khai báo hồ sơ ban đầu để khai báo tiếp nhưng nó sẽ là form nhập liệu mới khiến KH nghĩ phần mình đã khai báo không được lưu.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm cải tiến lại chức năng khai báo hồ sơ trực tuyến để dễ dàng nhận biết hơn và lưu thông tin tạm thời.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện đăng nhập vào phần mềm MISA QLCB, nhấn Khai báo hồ sơ.

Bước 1: Chọn đơn vị làm việc

Tích chọn đơn vị làm việc. Có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập vào ô Tìm kiếm đơn vị làm việc. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Khai báo hồ sơ

  • Thực hiện khai báo các thông tin trong hồ sơ. Nhấn Quay lại nếu cần quay lại Bước 1. Khi quay lại bước 1, các thông tin đã được khai báo ở Bước 2 vẫn được lưu lại.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Gửi hồ sơ cho cán bộ tổ chức

  • Nhập thông tin Mail, Điện thoại và Mã xác thực. Nhấn Lưu tạm.
  • Nhấn Xem phiếu khai báo hồ sơ để quay lại màn hình khai báo hồ sơ nếu cần thay đổi/bổ sung thông tin.
  • Nhấn Gửi để gửi hồ sơ cho CBTC.

  • Khi nhấn Lưu tạm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo mã hồ sơ. Nhấn Đồng ý để đóng thông báo.
  • Lưu ý: Mã hồ sơ sẽ được gửi về email anh/chị đã khai báo. Để cập nhật lại hồ sơ, anh/chị cần kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.

Cập nhật 09/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA