CBTC mong muốn các mẫu báo cáo và sơ yếu lý lịch trình bày dùng thể thức trình bày văn bản theo NĐ số 30/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020

1. Mục đích

Giúp các mẫu báo cáo và sơ yếu lý lịch trình bày dùng thể thức trình bày văn bản theo NĐ số 30/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, hiện tại các mẫu báo cáo và sơ yếu lí lịch trên phần mềm chưa đúng thể thức trình bày văn bản theo NĐ số 30/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm rà soát các mẫu báo cáo theo thông tư quy định để cập nhật theo thông tư về thể thức trình bày văn bản.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm rà soát các mẫu báo cáo theo thông tư quy định để cập nhật theo thông tư về thể thức trình bày văn bản.

Ví dụ in mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.

2. Chương trình in mẫu theo đúng thể thức trình bày văn bản theo NĐ số 30/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020:

  • Định lề trang: Cách mép trên và mép dưới 20 – 25 mm, cách mép trái 30 – 35 mm, cách mép phải 15 – 20 mm.
  • Đánh số trang: Được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản.

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA