CBTC mong muốn có thể nhập nhanh quá trình lương, phụ cấp, bảo hiểm,….

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể nhập nhanh quá trình lương, phụ cấp, bảo hiểm,….

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, khi thực hiện khai báo các thông tin cá nhân của CBNV, một số thông tin theo dạng quá trình như Lương, phụ cấp, bảo hiểm. Khi khai báo quá trình lương thì phần lớn sẽ chỉ tăng bậc, quá trình tăng phụ cấp thì sẽ tăng tỷ lệ. Hiện tại khi thêm 1 quá trình cần phải mở form và nhập, cất form => mất nhiều thời gian và thao tác.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung tính năng nhân bản ở màn hình của cả CBTC và CBNV tự cập nhật trên các tab nghiệp vụ có tính chất tương tự nhau giữa các quá trình để NSD có thể khai báo nhanh.

Cụ thể như sau

Tại giao diện khai báo hồ sơ của CBNV, phần mềm đã bổ sung tính năng nhân bản ở màn hình của cả CBTC và CBNV tự cập nhật tại các phần:

1. Tại phần Quá trình công tác, có thể nhấn Nhân bản tại thanh công cụ hoặc nhấn Nhân bản tại giao diện thêm quá trình công tác tại đơn vị:

  • Phần mềm nhân bản các thông tin, riêng thông tin Ngày quyết định & Từ ngày thì mặc định là ngày hiện thời

2. Tương tự, có thể nhấn Nhân bản tại phần Quá trình phụ cấp:

  • Phần mềm nhân bản các thông tin, riêng thông tin Ngày quyết định & Từ ngày thì mặc định là ngày hiện thời
  • Với phụ cấp tỷ lệ: bản ghi nhân bản sẽ mặc định = bản ghi cũ + 1

3. Tương tự tại phần Quá trình đóng bảo hiểm:

  • Khi nhấn Nhân bản tại thanh công cụ hoặc nhấn Nhân bản tại giao diện thêm quá trình đóng bảo hiểm, phần mềm nhân bản thông Số thẻ BHYT, Nơi đăng ký khám chữa bệnh, Ngày hết hạn ở nhóm thông tin cán bộ đóng bảo hiểm.

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA