CBTC mong muốn in được các báo cáo đặc thù của địa phương

1. Mục đích

Giúp CBTC in được các báo cáo đặc thù của địa phương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, định kỳ 1 năm 2 lần, các đơn vị cấp dưới phải gửi báo cáo về chất lượng đội ngũ nhân lực lên cho SYT. SYT tổng hợp lại để theo dõi các đơn vị trong toàn ngành. Hiện phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo này.

–  Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung ngạch lái xe cơ quan và nhân viên văn thư đồng thời đáp ứng các mẫu báo cáo đặc thù của địa phương.

Cụ thể như sau

Thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo chức danh nghề nghiệp/ngạch

  • Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung Báo cáo đặc thù ngành y tế: Thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo chức danh nghề nghiệp/ngạch

  • Khai báo tham số báo cáo: chọn Kỳ báo cáo, tích chọn Đơn vị.

  • Chương trình in mẫu như sau

Thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo trình độ chuyên môn

  • Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, phần mềm đã bổ sung Báo cáo đặc thù ngành y tế: Thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động ngành y tế theo trình độ chuyên môn.

  • Khai báo tham số báo cáo: chọn Kỳ báo cáo, tích chọn Đơn vị.

  • Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 17/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA