CBTC mong muốn có thể nhập khẩu nhanh kết quả đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể nhập khẩu nhanh kết quả đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, tại các đơn vị trường học sẽ thực hiện đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp. Phần mềm cho phép ghi nhận kết quả của đợt đánh giá vào phần mềm tuy nhiên phải thực hiện đánh giá từng người từng tiếu chí => mất nhiều thời gian trong khi việc này đã thực hiện ở bên ngoài và chỉ lưu kết quả vào phần mềm.

– Trước phiên bản R49, phần mềm bổ sung chức năng nhập khẩu trên màn hình đánh giá chi tiết của từng CBNV khi thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Đánh giá\Chuẩn nghề nghiệp, phần mềm cho phép chọn đúng kỳ là năm học (theo đặc thù ngành giáo dục thay vì để theo năm tài chính như trước đây)

2. Tại giao diện đánh giá chi tiết CBNV, phần mềm thay đổi cho phép CBTC chỉ đánh giá các tiêu chí theo đúng thông tư, nghị định.

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung chức năng Nhập khẩu, cho phép nhập khẩu đánh giá chi tiết của từng CBNV khi thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp.

  • Nhấn tại đây để tải file mẫu nhập khẩu

  • Chọn thông tin đánh giá Quản lý giáo dục phổ thông tại tab GDPT-Quản lý

  • Chọn thông tin đánh giá Giáo viên phổ thông tại tab Giáo dục phổ thông-GV

  • Kéo thả tệp kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp hoặc chọn đường dẫn kết quả để nhập khẩu. Nhấn Thực hiện.

  • Phần mềm thông báo Nhập khẩu thành công. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình sẽ ghi nhận kết quả của đợt đánh giá vào phần mềm theo file excel mà anh/chị đã nhập khẩu.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA