CBTC mong muốn phần mềm mặc định lại hạng của các ngạch lương mang sẵn của phần mềm

1. Mục đích

Mặc định lại hạng của các ngạch lương mang sẵn của phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49,  hiện tại phần mêm mang sẵn một số ngạch bậc lương theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên thông tin như về hạng của ngạch lương chưa được cập nhật đầy đủ dẫn đến việc sai sót trong quá trình tổng hợp báo cáo.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm bổ sung và cập nhật danh mục ngạch bậc lương.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm bổ sung và cập nhật Hạng viên chức cho một số ngạch bậc lương.

  • Ví dụ:  Ngạch Văn thư trung cấp

  • Phần mềm tự động cập nhật Hạng viên chức Hạng IV.

Cập nhật 16/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA