CBNV muốn in được các báo cáo liên quan tới sơ yếu lý lịch cá nhân để chuyển cho cán bộ phụ trách tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp cho CBNV in được các báo cáo liên quan tới sơ yếu lý lịch cá nhân một cách dễ dàng và không tốn thời gian.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R42, chưa có chức năng cho phép CBNV in được SYLL.

– Kể từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung chức năng in trên phần nhóm Thông tin cá nhân ở màn hình theo vai trò cán bộ nhân viên.

Cụ thể như sau:

  • CBNV đăng nhập vào phần mềm.
  • Nhấn In tại phần Thông tin cá nhân. Tại đây, CBNV có thể in được các báo cáo liên quan tới sơ yếu lý lịch cá nhân một cách dễ dàng.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA