CBNV mong muốn khai báo nhiều thân nhân hơn tại phần khai báo hỗ sơ trực tuyến

1. Mục đích

Giúp CBNV khai báo nhiều thân nhân hơn tại phần khai báo hỗ sơ trực tuyến.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến, CBNV thực hiện khai báo thân nhân, do có nhiều thân nhân dẫn đến không khai báo được hết trên chương trình do PM đang mặc định tối đa 12 dòng.

– Kể từ phiên bản R54, trên giao diện khai báo hồ sơ trực tuyến, phần mềm tăng số dòng khai báo thân nhân lên mặc định là 18 dòng.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA