CBTC đơn vị chủ quản/nội vụ mong muốn dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị chủ quản/nội vụ dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, trong quá trình sử dụng phần mềm, trường hợp Admin phần mềm bị điều chuyển thì sẽ cần phải chuyển quyền admin cho người khác. Tuy nhiên tên đăng nhập của họ lại là tên đăng nhập hiện tại chứ không phải admin. Trong trường hợp không nhớ mật khẩu thì có thể lấy lại được nhưng không nhớ tên đăng nhập thì phải nhờ MISA kiểm tra lại => gây bất tiện và mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung tính năng tra cứu tài khoản của đơn vị cấp dưới cũng như có thể kích hoạt/ngừng kích hoạt tài khoản… cho tài khoản đơn vị cấp dưới mà không cần gửi yêu cầu về MISA hỗ trợ.

Cụ thể như sau:

  1. Tại đơn vị chủ quản/đơn vị nội vụ, nhấn vào biểu tượng bánh răng, chọn Đơn vị trực thuộc vào menu Hệ thống\Đơn vị trực thuộc.
  2. Chọn đơn vị cấp dưới cần thiết lập quản lý tài khoản đăng nhập. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách Cán bộ nhân viên giữ vai trò quản trị hệ thống tại đơn vị cấp dưới mà anh/chị vừa chọn.
  3. Khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: CBNV chưa nâng cấp bảo mật bằng email hoặc số điện thoại

  • Với trường hợp này, khi cần đổi mật khẩu, anh/chị nhấn Đặt lại mật khẩu.
  • Nếu chọn Đặt lại mật khẩu gửi về email, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới về email của CBNV đơn vị cấp dưới như sau:
  • Trường hợp chọn Tự nhập, chuyên viên đơn vị chủ quản có thể chủ động nhập lại mật khẩu mới cho CBNV cấp dưới.
  • Khi cần điều chuyển quyền admin cho người khác, có thể nhấn Chuyển giao vai trò. Chọn CBNV trong danh sáchđể chuyển giao vai trò và nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: CBNV đã nâng cấp bảo mật bằng email hoặc số điện thoại

  • Với trường hợp này, anh chị thực hiện Chuyển giao vai trò tương tự trường hợp 1
  • Nếu chuyên viên chủ quản muốn đặt lại mật khẩu một cách nhanh chóng, anh/chị có thể chọn Gỡ bỏ nâng cấp bảo mật tài khoản.
  • Hoặc anh chị có thể nhấn Hướng dẫn lấy lại mật khẩu, khi đó hệ thống sẽ tự động gửi mail về cho CBNV đơn vị cấp dưới để CBNV có thể chủ động đổi mật khẩu.
Cập nhật 15/03/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA