CBTC đơn vị nội vụ mong muốn theo dõi được tình trạng hết hạn, gia hạn của các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp CBTC đơn vị nội vụ theo dõi được tình trạng hết hạn, gia hạn của các đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, khi đăng nhập vào đơn vị Nội vụ sẽ theo dõi được các đơn vị cấp dưới. Tuy nhiên, nếu đơn vị hết hạn trên 60 ngày sẽ không hiển thị trên cây đơn vị, đơn vị nội vụ không biết lý do tại sao lại không thấy đơn vị đó nữa nên phải liên lạc với MISA => gây mất thời gian, nhiều bước phức tạp.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung thêm màn hình quản trị để đơn vị chủ quản/nội vụ có thể tra cứu thông tin đơn vị còn hạn, hết hạn, đơn vị có còn sử dụng phần mềm hay không.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, vào menu Hồ sơ CBNV cấp dưới, tại đây phần mềm đã bổ sung tab Tình hình sử dụng, cho phép đơn vị chủ quản có thể tra cứu xem đơn vị có sử dụng phần mềm hay không.

2. Khi tích chọn xem theo Đơn vị không sử dụng phần mềm, phần mềm sẽ thống kê được tình hình không sử dụng phần mềm của các đơn vị cấp dưới trong khoảng thời gian Trong năm/trong quý/trong tháng/từ khi sử dụng phần mềm đến hiện tại

Đơn vị không sử dụng phần mềm là đơn vị chưa có CBNV nào trong danh sách CBNV, hoặc đã có CBNV nhưng chưa thực hiện tất cả nghiệp vụ tính lương/lập dự toán lương/cải cách tiền lương.

Tương tự, khi tích chọn xem theo Đơn vị có sử dụng phần mềm, ĐVCQ có thể theo dõi được tình trạng sử dụng phần mềm của đơn vị cấp dưới trong các khoảng thời gian như trên.

3. Tại tab Hạn sử dụng, đơn vị chủ quản có thể tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới còn hạn hay đã hết hạn.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA