Chuyên viên đơn vị SNV mong muốn phần mềm đáp ứng đúng luồng điều chuyển cán bộ

1. Mục đích

Đáp ứng đúng luồng điều chuyển cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, hiện phần mềm đang cho phép các đơn vị tự thực hiện tính năng điều chuyển và tiếp nhận mà không thông qua chủ quản/nội vụ dẫn đến việc đơn vị cấp trên khó kiểm soát và quản lý được.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản/nội vụ có thể lựa chọn có cho phép đơn vị cấp dưới thực hiện điều chuyển hay chỉ đơn vị chủ quản/nội vụ mới có thể điều chuyển CBNV giữa các đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại sở nội vụ, khi thiết lập hệ thống, anh/chị vào tab Nghiệp vụ, tại đây phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép đơn vị nội vụ có cho phép đơn vị cấp dưới thực hiện điều chuyển CBNV sang đơn vị khác hay không.

2. Khi không tích chọn tùy chọn này thì chỉ đơn vị chủ quản hay cơ quan nội vụ mới có quyền điều chuyển CBNV trong địa bàn quản lý sang đơn vị khác bằng cách vào menu Quản lý hồ sơ\Điều chuyển, tiếp nhận\tab Điều chuyển.

3. Chọn đơn vị điều chuyển CBNV và CBNV cần điều chuyển, khai báo các thông tin về quyết định điều chuyển và có thể chọn điều chuyển CBNV đến đơn vị có sử dụng phần mềm MISA QLCB hay đơn vị không sử dụng phần mềm MISA QLCB hoặc ngoài tỉnh/TP.

4. Trường hợp đơn vị tiếp nhận CBNV điều chuyển có sử dụng phần mềm MISA QLCB, sau khi điều chuyển, đơn vị sẽ nhận được thông báo và thực hiện tiếp nhận CBNV vào đơn vị mình.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA