CBTC mong muốn có thể đặt lại nhanh mật khẩu mặc định cho các CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể đặt lại nhanh mật khẩu mặc định cho các CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, nhiều dự án kinh doanh sau một thời gian dài mới đưa vào sử dụng dẫn đến việc CBNV trong đơn vị quên mật khẩu trước đây đã đổi khi đăng nhập vào phần mềm. Hiện tại phần mềm cho phép CBTC reset lại mật khẩu về mật khẩu mặc định cho CBNV nhưng chỉ có thể làm lần lượt từng người, gây mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm cho phép chọn nhiều người dùng để reset mật khẩu hàng loạt, đồng thời bổ sung tính năng gỡ bỏ nâng cấp bảo mật tài khoản.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập hệ thống, chọn Quản lý người dùng.

2. Với tính năng đặt lại mật khẩu của CBNV, CBTC có thể dễ dàng tích chọn nhiều CBNV và thực hiện đặt lại mật khẩu hàng loạt, TH có nhiều CBNV cần vào bổ sung lý lịch định kỳ mà đều quên mật khẩu.

3. Nếu chọn Đặt lại mật khẩu gửi về email, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu đặt lại mật khẩu MISA QLCB về email của CBNV tương ứng.

4. Hoặc nếu chọn Tự nhập, CBTC có thể nhập mật khẩu mới cho CBNV và chủ động thông báo lại.

5. Với trường hợp CBNV đã nâng cấp bảo mật tài khoản nhưng bị sai lệch mail/sđt thì anh chị có thể dễ dàng Gỡ bỏ nâng cấp bảo mật của CBNV.

6. Nhấn Đồng ý và thực hiện đặt lại mật khẩu cho CBNV đó để CBNV có thể vào lại hệ thống và nâng cấp lại theo đúng địa chỉ email/sđt của mình.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA