CBTC mong muốn có thể ghi nhận thông tin số hiệu bằng cấp/chứng chỉ trong phần khai báo trình độ đào tạo và bồi dưỡng

1. Mục đích

Ghi nhận thông tin số hiệu bằng cấp/chứng chỉ trong phần khai báo trình độ đào tạo và bồi dưỡng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, đối với các bằng cấp, chứng chỉ sẽ có thông tin số hiệu, mỗi chứng chỉ bằng cấp sẽ có 1 số hiệu riêng và thông tin này sẽ được CBTC lưu lại để sau này có thể tra soát, thống kê. Tuy nhiên, khi ghi nhận thông tin vào phần mềm thì chưa có chỗ để lưu trữ thông tin này khiến CBTC không thể thực hiện lưu trữ được.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung thêm thông tin số hiệu bằng cấp/chứng chỉ khi khai báo trình độ đào tạo và bồi dưỡng.

Cụ thể như sau

1. Khai khai báo thông tin hồ sơ CBNV, tại mục 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng, khi anh/chị khai báo chứng chỉ, phần mềm bổ sung thêm thông tin Số hiệu để khai báo lưu trữ thông tin.

2. Tương tự, khi khai báo bằng cấp cũng có thể khai báo Số hiệu.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA