CBTC mong muốn có sẵn một số danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp tích chọn sử dụng sẵn để CBNV có thể khai báo trực tuyến

1. Mục đích

Giúp CBTC có sẵn một số danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp tích chọn sử dụng sẵn để CBNV có thể khai báo trực tuyến.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, với các đơn vị mới sử dụng phần mềm, khi vào khai báo hồ sơ trực tuyến không thể chọn được ngạch bậc lương, phụ cấp do Admin chưa lấy danh mục từ cấp trên và tích sử dụng dẫn dến không thể khai báo được dễ dàng mà phải thao tác nhiều bước để tích sử dụng danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp, mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm kiểm tra và mang sẵn danh mục mang đi theo từng loại hình đơn vị cho phù hợp.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA