CBTC mong muốn ghi nhận được số lượng Hợp đồng khác trong phần “Chỉ tiêu biên chế”

1. Mục đích

Giúp CBTC ghi nhận được số lượng Hợp đồng khác trong phần “Chỉ tiêu biên chế”.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, tại đơn vị là Đại học Phú Yên, hằng năm UBND Tỉnh sẽ giao chỉ tiêu biên chế cho đơn vị bao gồm số lượng viên chức, số lượng lao động hợp đồng 68 và số lượng lao động hợp đồng khác là bao nhiêu. Hiện tại trên phần mềm chỉ cho phép ghi nhận thông tin số lượng công chức, viên chức và LĐHĐ 68 mà chưa ghi nhận được đối tượng khác.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung chỉ tiêu HĐLĐ khác trong giao diện khai báo Chỉ tiêu biên chế được giao.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, vào menu Chỉ tiêu biên chế.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung chỉ tiêu HĐLĐ khác, cho phép ghi nhận thêm chỉ tiêu biên chế cho cột này.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA