CBTC mới mong muốn có thể dễ dàng thay đổi thông tin admin của CBTC cũ để đăng nhập bằng tài khoản admin và tiếp tục sử dụng

1. Mục đích

Giúp CBTC mới có thể dễ dàng thay đổi thông tin admin của CBTC cũ để đăng nhập bằng tài khoản admin và tiếp tục sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, trong đơn vị HCSN, khi sử dụng phần mềm sẽ có 1 người được giao tài khoản admin, tài khoản sẽ đi kèm các thông tin cá nhân của CBNV đó (email, sđt). Khi họ nghỉ việc hoặc thuyên chuyển, họ chỉ bàn giao lại tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) cho người phụ trách tiếp theo.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm bổ sung tính năng Bàn giao công việc để NSD có thể dễ dàng chuyển quyền của NSD này sang NSD khác 1 cách dễ dàng.

Cụ thể như sau

Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Quản lý người dùng. 

Trường hợp 1: Tự bàn giao công việc của mình

1. Với trường hợp này, anh/chị tích chọn vào tài khoản của bản thân (1), nhấn biểu tượng (2) và chọn tính năng Bàn giao công việc.

2. Tai đây anh/chị chọn CBNV để bàn giao vai trò quản trị hệ thống tương ứng.

3. Khi đó email sẽ được gửi về thông báo cho người được bàn giao.

Trường hợp 2: Bàn giao công việc của người này sang người khác (với vai trò Quản trị hệ thống)

1. Tại trường hợp này, anh/chị tích chọn vào tài khoản của CBNV cần ban giao vai trò quản trị hệ thống, sau đó chọn CBNV để bàn giao vai trò tương tự như ở trên.

2. Khi đó email sẽ được gửi về đồng thời cho người bàn giao và người được bàn giao.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA