CBTC mong muốn bổ sung loại hợp đồng là Hợp đồng lao động nghị định 161 và Hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ

1. Mục đích

Bổ sung loại hợp đồng là Hợp đồng lao động nghị định 161.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, tại đơn vị ngoài các loại hợp đồng đã có sẵn trên phần mềm thì còn có lao động hợp đồng 161 (theo nghị định 161/2018/NĐ-CP) và các hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên phần mềm chưa cho phép khai báo loại hợp đồng tương ứng.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm bổ sung loại hợp đồng là Hợp đồng lao động nghị định 161 khi khai báo thông tin Loại hợp đồng của CBNV. Với loại hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ có thể hiểu chính là loại hợp đồng lao động.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện khai báo hồ sơ chi tiết của CBNV, tại phần 9. Hợp đồng, phần mềm đã bổ sung Hợp đồng lao động theo nghị định 161.

2. Tại menu Bàn làm việc, phần mềm sẽ thống kê chung Lao động hợp đồng 68 với Lao động hợp đồng 161.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA