CBTC mong muốn lưu lại được hồ sơ bị xóa để có thể lấy lại nếu xóa nhầm

1. Mục đích

Giúp CBTC lưu lại được hồ sơ bị xóa để có thể lấy lại nếu xóa nhầm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, trong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng có thể xóa nhầm hồ sơ của CBNV, khi đó chỉ có thể khai báo lại hoặc nhập khẩu lại, gây mất nhiều thời gian.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm cải tiến chức năng trên màn hình chi tiết, ẩn chức năng xóa vào phần tùy chọn thêm (dấu ba chấm)  để KH đỡ xóa nhầm hồ sơ của CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, trên thanh công cụ, khi cần xóa thông tin của CBNV, anh/chị cần nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, và nhấn Xóa hồ sơ.

2. Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Nhấn Xóa để xác nhận xóa hồ sơ.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA