CBTC mong muốn có thể đính kèm file có dung lượng lớn hơn 2MB tại phần Tài liệu đính kèm trong Hồ sơ trích ngang

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể đính kèm file có dung lượng lớn hơn 2MB tại phần Tài liệu đính kèm trong Hồ sơ trích ngang.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, trong quá trình nhập thông tin hồ sơ CBNV vào phần mềm, CBTC/CBNV có thể đính kèm một số tài liệu có dung lượng lớn (có thể lên tới 5MB), tuy nhiên phần mềm hiện chỉ cho phép đính kèm tài liệu có dung lượng tối đa không quá 2MB => không thể lưu trữ tài liệu trên phần mềm.

– Kể từ phiên bản R49, khi đính kèm file tại mục 12 hoặc tại các chức năng đính kèm tệp trên các bản ghi chi tiết (quá trình công tác, lương, phụ cấp…) cho phép đính kèm tệp <= 5MB.

Cụ thể như sau

1. Khi đính kèm file tại mục 12 hoặc tại các chức năng đính kèm tệp trên các bản ghi chi tiết (quá trình công tác, lương, phụ cấp…) cho phép đính kèm tệp <= 5MB.

Ví dụ: Tại giao diện khai báo Quá trình công tác, đính kèm tệp Quá trình công tác của CBNV có dung lượng là 4,560KB.

2. Thực hiện đính kèm tệp (dung lượng <= 5MB) thành công.

Lưu ý: Với chức năng nhập khẩu/cập nhật hàng loạt vẫn chỉ cho phép đính kèm tệp <= 3MB.

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA