CBTC mong muốn có thể không nhập số quyết định khen thưởng mà vẫn có thể lưu được hồ sơ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể không nhập số quyết định khen thưởng mà vẫn có thể lưu được hồ sơ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R55, tại đơn vị là đơn vị nghệ thuật, do đó nhiều giải thưởng và có thể từ rất lâu đối với những CBNV làm lâu năm. Đối với các quyết định cũ không có số quyết định khen thưởng mà chí có ngày quyết định khen thưởng. Hiện tại phần mềm bắt buộc phải nhập cả Số quyết định và Ngày quyết định thì mới có thể lưu được bản ghi khen thưởng.

– Kể từ phiên bản R55, phần mềm không bắt buộc khai báo thông tin Số quyết định.

Cụ thể như sau

1. Khi khai báo thông tin khen thưởng tại menu Quản lý hồ sơ\Hồ sơ CBNV, khi không nhập Số quyết định khen thưởng, phần mềm vẫn cho lưu thông tin khen thưởng.

2. Khi đó phần mềm sẽ check trùng bản ghi sang check theo Ngày quyết định Hình thức khen thưởng thay vì theo Số quyết định như trước đây.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA