CBTC mong muốn có thể nhập thông số quyết định và ngày quyết định hàng loạt trong phần đánh giá CBNV

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể nhập thông số quyết định và ngày quyết định hàng loạt trong phần đánh giá CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, CBTC đang thực hiện ghi nhận kết quả đánh giá vào phần mềm. Tuy nhiên khi thực hiện đánh giá, có thể chọn nhiều người để điền kết quả vào nhưng không thể điền chung được một số quyết định hay ngày quyết định. Thông thường, số quyết định và ngày quyết định của các CBNV trong toàn đơn vị là chung chỉ trừ lãnh đạo đơn vị do cấp trên ra quyết định. Hiện tại phần mềm chưa cho ghi nhận số quyết định, ngày quyết định cho hàng hoạt CBNV để khi lưu kết quả đánh giá có thể tạo các thông tin sang bên hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm bổ sung thông tin về Số QĐ, Ngày QĐ trên nghiệp vụ đánh giá để lưu trữ và cập nhật hồ sơ.

Cụ thể như sau

Cập nhật 01/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA