CBTC PVN mong muốn lựa chọn thông tin của CBNV xuất khẩu tại tab Tra cứu hồ sơ để làm căn cứ đối chiếu với báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

1. Mục đích

Giúp CBTC PVN lựa chọn thông tin của CBNV xuất khẩu tại tab Tra cứu hồ sơ để làm căn cứ đối chiếu với báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, tại chức năng tra cứu hồ sơ, đơn vị chủ quản có thể xem được danh sách CBNV tại các đơn vị cấp dưới cũng như chi tiết nội dung hồ sơ của CBNV và xuất ra được một số thông tin cố định như trên giao diện danh sách. Phần mềm cho phép xem chi tiếp đầy đủ hồ sơ khi nhấn xem từng người như tại danh sách Hồ sơ trích ngang của đơn vị. Tuy nhiên nếu muốn chọn và xuất khẩu linh hoạt một số thông tin nhằm phục vụ công tác báo cáo và theo dõi hỗ sơ thì chưa làm được => gây khó khăn cho đơn vị cấp trên phải yêu cầu đơn vị cấp dưới gửi lên.

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm cải tiến chức năng Xuất khẩu ở giao diện tra cứu hồ sơ cấp dưới tương tự như tính năng xuất khẩu tại giao diện Danh sách trích ngang.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tra cứu hồ sơ, khi chọn xem theo dạng chi tiết, nhấn Xuất khẩu.

2. Tại đây phần mềm đã cải tiến chức năng xuất khẩu, cho phép anh chị có thể:

  • Tích chọn dữ liệu cần xuất khẩu: xuất khẩu tất cả các bản ghi trên màn hình hay chỉ xuất khẩu những bản ghi đã được chọn trên màn hình danh sách.
  • Dễ dàng tích chọn những thông tin cần xuất khẩu của CBNV.

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA