CBTC mong muốn có thể phân quyền chỉ xem hoặc toàn quyền (thêm, sửa, xóa) với từng nghiệp vụ

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể phân quyền chỉ xem hoặc toàn quyền (thêm, sửa, xóa) với từng nghiệp vụ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, tại đơn vị có một số phòng ban như Phòng kế hoạch, họ sẽ cần sử dụng phần mềm để lấy thông tin của một số CBNV để làm hồ sơ thầu, tuy nhiên họ sẽ không có quyền sửa xóa hồ sơ. Hiện nay nếu cấp quyền Hồ sơ cho đối tượng này thì họ có thể sửa xóa hồ sơ, không kiểm soát được còn nếu không chọn phân quyền hồ sơ thì sẽ không xem được.

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm cải tiến cho phép phân quyền chỉ xem hoặc quyền sử dụng theo từng phân hệ.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn, khi thêm vai trò, phần mềm cho phép chỉ xem hoặc toàn quyền sử dụng theo từng phân hệ.

2. Tương tự khi sửa vai trò, anh/chị cũng có thể thiết lập cho phép chỉ xem hoặc toàn quyền sử dụng theo từng phân hệ.

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA