Khi lập danh sách CBNV đề nghị nâng lương, CBTC mong muốn biết CBNV đã được nâng lương trước thời hạn trong vòng 5 năm để không phê duyệt bảng lương

1. Mục đích

Khi lập danh sách CBNV đề nghị nâng lương, phần mềm cho phép CBTC biết CBNV đã được nâng lương trước thời hạn trong vòng 5 năm để không phê duyệt bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, theo quy định tại địa phương về việc nâng lương trước thời hạn, nếu CBNV trong vòng 5 năm đã được nâng lương trước hạn thì sẽ không được nâng lương trước hạn tiếp cho dù đạt đủ điều kiện khác về nâng lương trước thời hạn. Do đó, hằng năm khi đến đợt lập danh sách nâng lương trước thời hạn thì ngoài kiểm tra các điều kiện như thành tích đạt được, thì CBTC cần kiểm tra xem trong vòng 5 năm CBNV ấy có được nâng lương trước hạn hay không để thực hiện xét duyệt có đưa vào danh sách hay không.

– Kể từ phiên bản R52, khi lập đề nghị nâng lương trước hạn, nếu chọn CBNV đã được nâng lương trước hạn trong vòng 5 năm gần nhất thì sẽ cảnh báo cho NSD biết để chủ động xác định có chọn CBNV đó vào danh sách đề nghị tiếp không.

Cụ thể như sau

Ví dụ: Có CBNV Phan Nho Chương hưởng ngạch lương bậc 3 từ tháng 4/2019, hưởng lương bậc 2 từ tháng 10/2016.

Đồng thời CBNV này đạt thành tích xuất sắc nên được nâng lương trước thời hạn.

Tại tab Nâng lương, phụ cấp, khi lập bảng nâng lương thường xuyên tháng 10, phần mềm sẽ hiển thị CBNV trên đã được nâng lương trước hạn.

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA