CBTC PNV mong muốn dễ dàng theo dõi các thông tin của CBNV đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp CBTC PNV dễ dàng theo dõi các thông tin của CBNV đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R52, Đơn vị nội vụ có trách nhiệm và thẩm quyền theo dõi, quản lý các thông tin công tác cán bộ của các CBNV tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Tuy nhiên hiện tại trê phần mềm, phần chỉ tiêu biên chế chưa theo dõi được các thông tin biên chế đơn vị cấp dưới, muốn tra cứu hồ sơ của đơn vị cấp dưới phải chuyển sang tab riêng là tra cứu hồ sơ, ngoài ra các nghiệp vụ riêng như hợp đồng, khen thưởng-kỷ luật chưa xem được nhanh các đơn vị cấp dưới mà phải tra riêng từng hồ sơ.

– Kể từ phiên bản R52, phần mềm cải tiến giao diện để cấp trên dễ dàng theo dõi đầy đủ các thông tin nhanh chóng và tiện lợi hơn trên tab Tra cứu.

Cụ thể như sau 

1. Tại menu Tra cứu hồ sơ, phần mềm hiển thị cây đơn vị để cấp trên có thể tích chọn xem một hoặc nhiều đơn vị, nhấn Lấy dữ liệu => Hệ thống sẽ tự động load lên danh sách CBNV của các đơn vị đã được tích chọn tương ứng.

2. Tại phần danh sách CBNV, chương trình cho phép hiển thị theo dạng danh sách hoặc dạng chi tiết.

  • Hiển thị theo dạng chi tiết: sau khi chọn CBNV của đơn vị đã được chọn, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin cá nhân của CBNV đó.

  • Hiển thị theo dạng danh sách: chương trình hiển thị như sau

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA