CBTC mong muốn có thể sắp xếp lại thứ tự thân nhân trong hồ sơ CBNV và các báo cáo, sơ yếu lý lịch sẽ lấy theo thứ tự đó

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể sắp xếp lại thứ tự thân nhân trong hồ sơ CBNV và các báo cáo, sơ yếu lý lịch sẽ lấy theo thứ tự đó.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R49, tại phần khai báo mục 6. Đặc điểm lịch sử bản thân, quan  hệ gia đình, CBNV có thể khai báo thứ tự của người thân không hợp lý. Chương trình đẫ tự động sắp xếp thân nhân theo mối quan hệ bố đến mẹ đến anh trai/chị gái…tuy nhiên nếu cùng là anh trai/chị gái thì chưa thể sắp xếp theo năm sinh khiến thứ tự thân nhân khi in ra không theo thứ tự, khó theo dõi.

– Kể từ phiên bản R49, phần mềm sửa thứ tự sắp xếp thân nhân theo quy tắc Năm sinh => Quan hệ trên màn hình danh sách và trên các báo cáo liên quan.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm sửa sắp xếp thư tự thân nhân trên màn hình chi tiết hồ sơ và trên các mẫu báo cáo theo quy tắc sau:

– Quan hệ phía bản thân của CBNV:

  • Cha
  • Mẹ
  • Vợ/chồng
  • Các con (sắp xép theo năm sinh từ lớn đến bé, nếu cùng năm sinh thì con trai => con gái)
  • Anh trai => Chị gái => Em trai => Em gái theo thứ tự năm sinh từ lớn đến bé

– Quan hệ phía bên vợ/chồng:

  • Cha
  • Mẹ
  • Anh trai => Chị gái => Em trai => Em gái của vợ/chồng theo thứ tự năm sinh từ lớn đến bé

Cập nhật 08/08/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA