CBTC mong muốn có thể thực hiện điều chuyển CBNV từ phòng ban này sang phòng ban khác trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp CBTC có thể thực hiện điều chuyển CBNV từ phòng ban này sang phòng ban khác trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R54, phần mềm đã đáp ứng nghiệp vụ điều chuyển cán bộ, tuy nhiên mới chỉ có thể điều chuyển giữa các đơn vị, trong khi một số đơn vị có nhu cầu điều chuyển cán bộ giữa các phòng ban trong đơn vị.

– Kể từ phiên bản R54, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ điều chuyển cán bộ giữa các phòng ban trong nội bộ đơn vị, đồng thời cũng mang đi mẫu quyết định điều chuyển trong nội bộ đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ, phần mềm đã bổ sung tab Điều chuyển nội bộ, đáp nhu cầu điều chuyển cán bộ giữa các phòng ban trong nội bộ đơn vị.

2. Tại đây nhấn Điều chuyển cán bộ và khai báo các thông tin cán bộ được điều chuyển cũng như quyết định điều chuyển CBNV. Có thể đính tèm các tệp liên quan.

3. Tích chọn cán bộ nhân viên cần điều chuyển và nhấn In quyết định điều chuyển để in các quyết định liên quan.

4. Có thể cập nhật thông tin vào hồ sơ cá nhân của CBNV được điều chuyển bằng cách nhấn Cập nhật hồ sơ.

5. Chương trình sẽ hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý để hệ thống tự động cập nhật thêm bản ghi vào quá trình công tác tương ứng với thông tin điều chuyển đã khai báo của CBNV.

Cập nhật 13/05/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA