CBTC mong muốn cột 11 Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch) trên danh sách trích ngang lấy thời gian đầu tiên được hưởng 100% lương ngạch bậc

1. Mục đích

CBTC mong muốn cột 11 Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch) trên danh sách trích ngang lấy thời gian đầu tiên được hưởng 100% lương ngạch bậc

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R48, khi vào biên chế, mỗi CBNV sẽ có một quyết định bổ nhiệm vào ngạch. Đây chính là thời gian làm căn cứ là ngày chính thức vào biên chế. Tuy nhiên tại cột 11 phần Dánh sách trích ngang hiện đang lấy lên ngày hưởng lương ngạch bậc nhỏ nhấ (lấy từ thời gian tập sự), không phải là ngày vào biên chế chính thức.

– Kể từ phiên bản R48, tại cột 11 Ngày vào biên chế chính thức (Ngày hưởng ngạch) trên Danh sách trích ngang, phần mềm lấy lên đúng ngày quyết định của bản ghi bổ nhiệm ngạch có ngày nhỏ nhất.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hồ sơ\tab Danh sách trích ngang, nhấn In, chọn in Danh sách trích ngang.

2. Tại đây, cột 11 – Ngày vào biên chế chính thức (Ngày hưởng ngạch), phần mềm lấy lên đúng ngày quyết định của bản ghi bổ nhiệm ngạch có ngày nhỏ nhất.

Cập nhật 20/07/2021

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA